Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizin Web Sitesi Yenilendi


20-02-2022

Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak dijital dönüşüme verdiğimiz önem ile çağın gerekliliklerini sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu amaç doğrultusunda birliğimizin teknolojik altyapısının geliştirilmesi için kısa süre önce çalışmalarımıza hız kazandırdık. Birlik olarak dijital dönüşümün ilk ürünü olarak web sitemizi yeniden tasarlayıp yayına aldık. Esnaflarımız ve kayıtlı odalarımız ile etkileşimimizi, iletiişimimizi arttıracak olan web sitemiz yayına alınmıştır.