GELİRİDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI


26-05-2022

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca  basit usul mükelleflerin gelir vergisinden muhaf tutulmasına ilişkin  Gelir Vergisi Genel Tebliği, 26.05.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kendi işinde çalışan ve 2022 yılı için ilimizde 10 bin lira kira limitini aşmayan ve yine 2022 yılı alış tutarları 200 bin lirayı, satış tutarları 320 bin lirayı, hizmet niteliğinde iş yapanlarda iş hasılatı 100 bin lirayı aşmayan mükellefler basit usulden faydalanacak. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin, beyanname verme yükümlülükleri bulunmayacak. Bu mükelleflerin tevkifat sorumlulukları olmayacak ayrıca teslim ve hizmetleri de KDV'den istisna olacak.

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satış yapanlar basit usulden faydalanabilecek. Basit usule tabi mükelleflerin, aynı faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlarda da sürdürmesi basit usulün şartlarını ihlal sayılmayacak

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220526-4.htm